CAPPROFX

Trung bình
Xếp hạng Không được xếp hạng
Thông tin
Môi giới CAPPROFX
Công ty CapproFX
Thành lập 2014
Trụ sở chính Hồng Kông
Đăng ký FSPR (BM1200451) New Zealand
Mô Hình Kinh Doanh ECN & STP
Nạp tiền tối thiểu($) 100
Nạp tiền tối thiểu($)(ECN) 2000
Đồng tiền cơ sở USD, SGD
EURUSD-CHÊNH LỆCH GIÁ(pip)≥ 2 -Mini account; 1.5 -Standard account; 0.8 -ECN
Hoa hồng($)(ECN)/100k(rtl) ?
Đòn bẩy cực đại 1000 (500 – ECN;)
Lượng đặt lệnh tối thiểu(Lô) 0.01
Tùy chọn nạp tiền Ngân hàng dây, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, -Paypal, -Skrill, -Neteller
Tùy chọn rút tiền Ngân hàng dây, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, -Paypal, -Skrill, -Neteller
Các cặp tiền tệ 61
Vàng yes
Bạc yes
Dầu yes
CFD(hợp đồng chênh lệch) yes
Tài khoản MAM / PAMM no
Dịch vụ quản lý tài khoản no
Tài khoản Hồi giáo yes
Tài khoản tách biệt no
Scalping no
Đặt lệnh ngược chiều yes
Phần mềm giao dịch MT4 (ECN), MT4
(Sàn giao dịch) thực hiện Instant & Market execution
Múi giờ trong sàn giao dịch GMT
EA yes
API no

CapproFX

Trả lời

Nhấn vào ngôi sao dưới đây để bình chọn.
Xếp hạng