FX-EDGE

Trung bình
Xếp hạng Không được xếp hạng
Thông tin
Môi giới FX-EDGE
Công ty FX-EDGE Trading Venue (reg. #4937)
Thành lập 2014
Trụ sở chính New Zealand
Đăng ký FSPR (FSP240705) New Zealand
Mô Hình Kinh Doanh ECN
Nạp tiền tối thiểu($) 100
Nạp tiền tối thiểu($)(ECN) 500
Đồng tiền cơ sở USD, EUR
EURUSD-CHÊNH LỆCH GIÁ(pip)≥ 0.5
Hoa hồng($)(ECN)/100k(rtl) 6
Đòn bẩy cực đại 100
Lượng đặt lệnh tối thiểu(Lô) 0.01
Tùy chọn nạp tiền Ngân hàng dây, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, -Skrill, -Neteller
Tùy chọn rút tiền Ngân hàng dây, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, -Skrill, -Neteller
Các cặp tiền tệ 43+
Vàng yes
Bạc yes
Dầu yes
CFD(hợp đồng chênh lệch) yes
Tài khoản MAM / PAMM no
Dịch vụ quản lý tài khoản no
Tài khoản Hồi giáo yes
Tài khoản tách biệt yes
Scalping yes
Đặt lệnh ngược chiều yes
Phần mềm giao dịch MT4 (ECN), MT4, Match-Trader
(Sàn giao dịch) thực hiện Market execution
Múi giờ trong sàn giao dịch GMT+2
EA yes
API yes

FX-EDGE Trading Venue (reg. #4937)

Trả lời

Nhấn vào ngôi sao dưới đây để bình chọn.
Xếp hạng